top of page

Bully Hill Vineyards (Mỹ)

TerraVox Winery (USA)

Confraternita del Clinto (Ý)

giống nho kháng bệnh & bất động sản (Pháp)

IGP Cévennes (Pháp)

INRAE (Pháp)

Đài quan sát quốc gia về việc triển khai các giống nho kháng bệnh (Pháp)

Cornell University (USA)

Vườn ươm các giống nho quý hiếm hoặc bị cấm (Pháp)

  • Viticabrol : Spécialiste de plants de vignes résistants & anciens
    18, Avenue de Bélarga 34230 PLAISSAN France
    https://viticabrol.fr

Vin Uhudler (Autriche)

Trang này đã được dịch tự động và có thể có lỗi. Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn.

bottom of page