top of page

phương tiện truyền thông

đoạn phim giới thiệu

trang facebook phim

các mục để tải xuống *

 

 

download blanc.png
download blanc.png
download blanc.png

Áp phích - EN

4 trang WEB - VI

4 trang

RECTO-VERSO - VI

16 photogram

phim cho WEB

(JPG - 10 MB)

3 hình ảnh

từ giám đốc

(JPG - 13 MB)

MPG4 TRAILER

* Tải xuống trực tiếp một phần tử: nhấp chuột phải> menu "lưu mục tiêu của liên kết dưới dạng ..."

   Quyền được bảo lưu: các yếu tố tuân theo bản quyền, bất kỳ việc sử dụng nào phải kèm theo lời đề cập "© Lumière du Jour"

 

 

 

<div style = "padding: 56,25% 0 0 0; position: relative;"> <iframe src = "https://player.vimeo.com/video/385446659?color=bada55&byline=0&portrait=0" style = "position : tuyệt đối; trên cùng: 0; trái: 0; rộng: 100%; cao: 100%; " frameborder = "0" allow = "autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen> </iframe> </div> <script src = "https://player.vimeo.com/api/player.js"> </script>

Nhúng mã để sao chép và dán trên trang web của bạn:
download blanc.png
download blanc.png
download blanc.png

Trang này đã được dịch tự động và có thể có lỗi. Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn.

bottom of page